Mediabestand

Hommels werken in een opengegraven broedkamer

Clip gemaakt in de natuur uit de collectie van Stichting Natuurbeelden (www.natuurbeelden.nl).

Meer

Te midden van enkele pollen van het pijpenstrootje bevindt zich een hoop zand voor een gat. Het gat is gegraven door een dier. In het gat bevinden zich de resten van het nest van de aardhommel. In een aantal opeenvolgende kaders komt het gat in het landschap steeds nadrukkelijker in beeld. Naar mate dat het gat nadrukkelijker in beeld is, wordt duidelijk dat er voortdurend aardhommels in en uit vliegen. De hommels stijgen en dalen heel langzaam. Dan komt ook de bodem in beeld. Diep onder het maaiveld zijn de resten van een broedkamer van de hommel te zien. Het krioelt er nog van de hommels die op het broed werken. Het broed komt vervolgens nadrukkelijk in beeld. Het is goed te zien dat een deel van het broed nog in tact is. Er zijn broedcellen zichtbaar waar werksters druk mee bezig zijn. Hier en daar zijn broedcellen deels open en worden ze dichtgemaakt. Soms zijn larven van de hommels zichtbaar. Aan hun bewegingen is te zien dat de larven leven. Ook is te zien de broedkamer groter is dan alleen het zichtbare deel. Soms klimt er een hommel onder een rand van aarde vandaan. Voortdurend vliegen er hommels door het beeld. Samengestelde clip. Diverse kaders.

Maker:
Veldkijker (producent);Willem Berents (camera);Stichting Natuurbeelden
Publicatiedatum:
7 augustus 2014
Lengte:
08:38

Meer

Bijdragen:
Stichting Natuurbeelden
http://www.openbeelden.nl/users/stichting_natuurbeelden
Type:
video
Oorspronkelijke drager:
 
Gebruiker:
Stichting Natuurbeelden
Tags: